ספרים מומלצים
מיין לפי: רשימהגלריהתצוגה לפי:
מסכת אבות עם פירוש האלשיך הקדוש –
בתוספת פירוש הרע"ב ועיקר תוספות יו"ט
42 ₪
פרטים
משנה בהירה - כרכים מסדר מועד
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
60 ₪
פרטים
משנה בהירה - כרכים מסדר נזיקין
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
60 ₪
פרטים
מספרי התורה תמימה - פירוש
פירושו של הרב ברוך הלוי עפשטיין בעל התורה תמימה "ברוך שאמר" על פרקי אבות ומצורף פירוש התורה תמימה על שיר השירים.
60 ₪
פרטים
סט משנה בהירה
4,020 ₪
פרטים
משנה בהירה - מקוואות-2: משניות לבית האבל
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, עיקר מפרשים, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
60 ₪
פרטים
משנה בהירה - כרכים מסדר זרעים
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
60 ₪
פרטים
שיטה מקובצת המפואר
לרבינו בצלאל אשכנזי
232 ₪
פרטים
משנה בהירה - כרכים מסדר נשים
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
60 ₪
פרטים
נתיבים למשנה ולתלמוד
על דרכי הוראה למשנה ולתלמוד. עורך: אוריאל לוי
120 ₪
פרטים
משנה בהירה - כרכים מסדר קדשים
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
60 ₪
פרטים
משנה בהירה - כרכים מסדר טהרות
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
60 ₪
פרטים
מילון ז'אסטרוב לתלמוד
מילון לועזי עברי תלמודי באנגלית
148 ₪
פרטים
ששה סדרי משנה
מנוקדים ומפוסקים עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורא, ועיקר תוס' יום טוב
128 ₪
פרטים
ששה סדרי משנה - חורב
עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, ועיקר תוס' יום טוב עם שינויי נוסח וגרסאות
151 ₪
פרטים
משנה בהירה סט סדר נזיקין
כולל כל המסכתות בסדר נזיקין. 5 כרכים
320 ₪
פרטים
ששה סדרי משנה
פורמט ענק. עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורא, ועיקר תוס' יום טוב עם שינויי נוסח וגרסאות
220 ₪
פרטים