ספרים מומלצים

תקנון האתר


מבוא


1. האתר "הוצאת ספרים חורב - ירושלים" משמשת כחנות אינטרנטית לרכישת ספרי ההוצאה על ידי ציבור הגולשים
    באינטרנט בישראל ובעולם, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות , אישיות ו/או מכירות קבוצתיות

2. רשאים לקנות באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת
    מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3. תנאי מוקדם לתוקף קניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות
    מחייב בינך לבין האתר , לכל דבר ועניין.

5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

6. גלישה באתר ו/או רכישת ספרים ו/או שירות המוצעים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות
    התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.


המכירות - חלק כללי

1. האתר מאפשר לך לרכוש ספרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה,
    במחירים אטרקטיביים של הוצאת הספרים חורב - ירושלים .

2. הוצאת הספרים חורב - ירושלים מציעה באתר ספרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.


הספרים המוצעים למכירה

1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות
    המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לאתר ע"י הוצאת ספרים
    חורב - ירושלים
( להלן: דף המכירה)

2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שמופיע באתר.


שיטות המכירה בחנות

קבוצתית

ספרים נבחרים במחיר סיטונאי, המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי .
כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת, כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי .
המחיר הינו כולל מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת .

רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של ספרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :


1. האתר מציג רשימת ספרים לרבות כל הפרטים אודות הספר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר
    כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות
    השארת הפרטים להתקשרות.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף
    תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהספר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך
    המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר הגולש שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא,
    יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני,
    מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך הגולש
    ל"מבצע פעולה" .
    לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע הוצאת ספרים חורב - ירושלים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם
    אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

4. לאחר אישור העיסקה, המכירה תירשם במחשבי הוצאת ספרים חורב - ירושלים וניתן יהיה לראות את
    פרטי העיסקה בקישור "כרטיס לקוח" באתר, תוך 24 שעות.

5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הספר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
    האשראי, לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה
    לנכונות הפעולות.

7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש
    מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור העיסקה
    עם חברות האשראי .
    במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי
    האשראי .
    לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה
    ע"י חברות האשראי, תראה הוצאת הספרים חורב - ירושלים את העיסקה כמבוטלת .

9. הוצאת הספרים חורב - ירושלים תציג באתר פרטים בדבר הספרים ו/או השירות, מחירו, תעודת אחריות,
    זמן אספקה וכד' .

10. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הוצאת הספרים חורב - ירושלים בטלפון ו/או באמצעות
      דואר אלקטרוני כפי שמופיע באתר.


ביטול קניה

1. בשל שיטת המכירה הנהוגה באתר לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה לאחר סיום מהלך הקניה
   

2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
    ( להלן: החוק).

3. ניתן לבטל רכישת ספרים 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב
    ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל האתר.

4. אם סופקו הספרים ללקוח, חלה חובת החזרת הספרים אל מחסני הוצאת הספרים חורב ירושלים
    על הלקוח.
    מוסכם כי הלקוח יחזיר את הספרים באריזה המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג
    שהוא.

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הספרים,
    וזאת במידה והספרים נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .

6. לא ניתן להחזיר ספרים אשר נעשה בהם שימוש, אלא לאחר שהוצאת הספרים חורב ירושלים נתן את
    הסכמתו מראש .

7. הוצאת הספרים חורב ירושלים תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

7.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הספר ובין אם בתיאור המוצר.
7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר
      באופן תקין .
7.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין 

8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאית הוצאת הספרים חורב ירושלים לבטל את המכירה
    ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
    הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

הוצאת הספרים חורב ירושלים לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת הספרים במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.


אספקת המוצרים


1. הוצאת הספרים חורב ירושלים לפי העניין תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי
    שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

2. הוצאת הספרים חורב ירושלים תפעל כדי לספק את הספרים ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה
    הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

הוצאת הספרים חורב ירושלים לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:


2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת הספרים.

2.3 כל סיבה שאינה בשליטת הוצאת הספרים חורב ירושלים.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית הוצאת הספרים חורב ירושלים תהיה רשאית לספק את
    המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4. זמני אספקת הספרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים
    קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.דמי משלוח


1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין הספרים.

2. במכירה בתשלומים רשאית הוצאת הספרים חורב ירושלים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את הספרים ישירות מהוצאת הספרים חורב ירושלים וזאת בתיאום מראש עם
    משרד ההוצאה באשר למקום ומועד האיסוף .

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .


שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי הספרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של הספרים כגון: גודל,
    סוג כריכה, משקל וכו' אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל הוצאת הספרים חורב ירושלים.

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל "הוצאת הספרים חורב ירושלים"
    טלפון  02-5632204
    פקס
EMAIL  : sheilta@chorev.co.il 
   נא לציין מס' טלפון בעת משלוח ה EMAIL  

3. נציגי הוצאת הספרים חורב ירושלים ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה,
    כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


אבטחת מידע פרטיות בחנות

1. הוצאת הספרים חורב ירושלים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות
   המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו
    הנובעים מכוח עליון, הוצאת הספרים חורב ירושלים לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או
    ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא
    בהרשאה.

3. הוצאת הספרים חורב ירושלים מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי
   תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .


כללי

1. הנהלת הוצאת הספרים חורב ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות
    התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
    מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הוצאת הספרים חורב ירושלים.

3. הוצאת הספרים חורב ירושלים אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים
    אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. יחד עם זאת הוצאת הספרים חורב ירושלים אינה מתחייבת
    כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

4. הוצאת הספרים חורב ירושלים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף , תוצאתי או
    מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה,
    תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז
    הוצאת הספרים חורב ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב
    למבצע הפעולה.

5. אייקונים (ICONS), תמונות וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה
    מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של
    הוצאת הספרים חורב ירושלים ו/או מי מטעמה. וחל עליהם חוק זכויות יוצרים.

6. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן
    ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם הוצאת הספרים חורב ירושלים.

7. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

8. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הוצאת הספרים חורב ירושלים.


אמינות

1. הוצאת הספרים חורב ירושלים מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט,
    ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.

2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.