ספרים מומלצים
אחרונים שנצפו

פירוש אברבנאל על ספרי מלכים

לצערנו המלאי אזל. ניתן להשיג רק ברכישת סט אברבנאל על הנ"ך/

פירוש אברבנאל על ספרי מלכים על פי דפוס ראשון, ודפוסים ישנים עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות, בעריכת הרב יהודה שביב.פרוש אברבנאל בצמוד לפסוקים.

120 ₪
הוסף לסל
דרוג קונים:
אין דירוג
מק"ט: 161
עד 7 ימי עסקים
שם היצרן: הוצאת חורב - ירושלים
סוג מוצר: חדש

 
פירוש אברבנאל על ספרי מלכים
פירוש אברבנאל על ספרי מלכים
פירוש אברבנאל על ספרי מלכים
תיאור הספר

לצערנו המלאי אזל. ניתן להשיג רק ברכישת סט אברבנאל על הנ"ך

מתוך המבוא לספר מלכים:

וראיתי להקדים אל פירוש הספר הזה שתי הקדמות כוללות ומקיפות בענייני סיפוריו.

ההקדמה הראשונה בענייני המלכים הנזכרים בספר זה, וראוי שנדבר בהם עשרת הדברות: הדיבור הראשון בחילופי מלכותם כפי זמניהם. כי הנה היו מהמלכים הנזכרים בספרים האלה קצתם מלכים כוללים לכל האומה - כשאול ודוד ושלמה - שמלכו על כל השבטים יחד. ואתה תראה ששלושתם היו אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת, וכפי מה שפירשתי בספר שמואל בשנות שאול, הנה התמידה מלכותם מאה שנה, והסימן למזכרת זה יהיה בידך ״מלכי חסד הם״ (להלן כ, לא), כי הנה מלכ״י עולה למאה. ומהם היו מלכים מיוחדים לקצת השבטים מבלתי קצתם, לפי שכאשר נחלקה המלכות בימי רחבעם וירבעם, מלך רחבעם וכל יוצאי ירכו מבית דוד על שבטי יהודה ובנימין ורוב שבט לוי וקצת שבט שמעון שהיה נחלתם עם נחלת בני יהודה. ואתה תראה בסיפוריהם שמהם הלכו בשלום ובמישור בדרכי דוד אביהם, ומהם כיחשו בה' וילכו ויעבדו אלהים אחרים, והתמידה מלכות מלכי יהודה אלה הטובים והרעים שצ״ג שנה....


מעלות מלכי יהודה על מלכי ישראל

הדיבור השני במעלת מלכי יהודה על מלכי ישראל. כי עם היות שנקראו אלו ואלו מלכים, לא היו שווים במעלה ושלמות מלכי ישראל למלכי יהודה, וזה מפנים: מהם שמלכי יהודה קדמו במלכותם מאה שנה למלכי ישראל והקדימה הזמנית במלכות, היא מעלה רמה וגדולה מאד! ומהם כי מלכי יהודה היו כולם בני איש אחד- מגזע ישי ונצר משורשיו: והיו נמשכים בטבע וסדר ישר מהאב אל הבן ולא עבר זר בתוכם ולא היו כן מלכי ישראל, כי היו מכל השבטים כפי מה שהזדמן. וכבר ידעת שכתר המלכות ככתר הכהונה, בששניהם יבואו משורש אחד בהסתעפותם ישר, ר״ל הכהנים מזרע אהרן והמלכים מזרע דוד, ואולי שמפני זה עשה ירבעם כהנים מקצת העם ומאיזה שבט ולא מזרע אהרן, להודיע שכמו שנעקרה המלכות מזרע דוד ומשבט יהודה, כך נעקרה הכהונה מזרע אהרן ומשבט לוי; ומהם שמלכי יהודה היו נמשחים בשמן המשחה.

כרך אחד
כריכה קשה

מעוניין לקבל מידע נוסף אודות ספר זה? שאל אותנו הוסף לסל
ספרים נוספים שבוודאי יעניינו אותך.
פירוש אברבנאל על ספר ישעיהו
פירוש אברבנאל על ספר ישעיהו על פי דפוס ראשון, ודפוסים ישנים עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות, בעריכת הרב יהודה שביב.פרוש אברבנאל בצמוד לפסוקים.
130 ₪
פירוש אברבנאל על ספר ירמיהו
פירוש אברבנאל על ספר ירמיהו על פי דפוס ראשון, ודפוסים ישנים עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות, בעריכת הרב יהודה שביב.פרוש אברבנאל בצמוד לפסוקים.
120 ₪
פירוש אברבנאל על הספרים יהושע שופטים
פירוש הנביאים לרבינו יצחק אברבנאל על ספר יהושע שופטים. על פי דפוס ראשון, ודפוסים ישנים, עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות.
82 ₪
פירוש אברבנאל על ספר שמואל
לצערנו המלאי אזל. ניתן להשיג רק ברכישת סט אברבנאל על הנ"ך. פירוש הנביאים לרבינו יצחק אברבנאל על ספר שמואל א' וב'. על פי דפוס ראשון, ודפוסים ישנים, עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות.
120 ₪
פירוש אברבנאל על ספר יחזקאל
פירוש אברבנאל על ספר יחזקאל על פי דפוס ראשון, ודפוסים ישנים עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות, בעריכת הרב יהודה שביב. פרוש אברבנאל בצמוד לפסוקים.
120 ₪