ספרים מומלצים
מיין לפי: רשימהגלריהתצוגה לפי:
משנה בהירה - כרכים מסדר מועד
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
54 ₪
משנה בהירה - כרכים מסדר נזיקין
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
54 ₪
משנה בהירה - מקוואות-2: משניות לבית האבל
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, עיקר מפרשים, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
54 ₪
משנה בהירה - כרכים מסדר זרעים
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
54 ₪
נתיבים למשנה ולתלמוד
על דרכי הוראה למשנה ולתלמוד. עורך: אוריאל לוי
120 ₪
משנה בהירה - כרכים מסדר קדשים
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
54 ₪
משנה בהירה - כרכים מסדר טהרות
עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים.
54 ₪
ששה סדרי משנה - חורב
עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, ועיקר תוס' יום טוב עם שינויי נוסח וגרסאות
151 ₪
משנה בהירה סט סדר נזיקין
כולל כל המסכתות בסדר נזיקין. 5 כרכים
270 ₪
ששה סדרי משנה
פורמט ענק. עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורא, ועיקר תוס' יום טוב עם שינויי נוסח וגרסאות
220 ₪