משנה בהירה

משנה בהירה- הוצאת חורב ירושלים

שמחים אנו לבשר על השלמת סדרת משנה בהירה!
​​​​​​​לאחר עמל רב והשקעה עצומה הגענו לסיום הש"ס. זהו עידן חדש בלימוד המשנה מאז חתימתה, תודתנו לצוות הנפלא ולציבור הלומדים ​​​​​​​ויה"ר שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה!

משנה בהירה כשמה כן היא נועדה לעזור ללומד להבין ולראות את דברי המשנה באופן חי ומוחשי. המשנה מופיעה בלווי אלפי ציורים ואיורים הממחישים את דברי המשנה ומפרשיה ואת הסוגיות הקשות במשניות.

משנה בהירה עם פרושי רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוי'ט ונוסף עליהם עיקר מפרשים, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים. מפעל חשוב זה זכה לברכתם ועידודם של גדולי ישראל כפי שמופיע בהסכמות.
Coi בניית אתרים
0