אזל המלאי
פירוש אברבנאל על ספרי מלכים
פירוש אברבנאל על ספרי מלכיםפירוש אברבנאל על ספרי מלכים 2פירוש אברבנאל על ספרי מלכים 3

פירוש אברבנאל על ספרי מלכים

לצערנו המלאי אזל. ניתן להשיג רק ברכישת סט אברבנאל על הנ"ך

פירוש אברבנאל על ספר מלכים:
 מהדורה חדשה עפ'י כתבי יד ודפוסים ישנים

 פרוש אברבנאל בצמוד לפסוקים

 הוספנו על הדף סיכומי עזר לכל הפסקאות
 בעריכת הרב יהודה שביב

 ציוני מקורות ומפתחות


זמן אספקה: 7 ימי עסקים

מק"ט / דגם: 161

יצרן: הוצאת חורב
מתוך המבוא לספר מלכים:

וראיתי להקדים אל פירוש הספר הזה שתי הקדמות כוללות ומקיפות בענייני סיפוריו.

ההקדמה הראשונה בענייני המלכים הנזכרים בספר זה, וראוי שנדבר בהם עשרת הדברות: הדיבור הראשון בחילופי מלכותם כפי זמניהם. כי הנה היו מהמלכים הנזכרים בספרים האלה קצתם מלכים כוללים לכל האומה - כשאול ודוד ושלמה - שמלכו על כל השבטים יחד. ואתה תראה ששלושתם היו אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת, וכפי מה שפירשתי בספר שמואל בשנות שאול, הנה התמידה מלכותם מאה שנה, והסימן למזכרת זה יהיה בידך ״מלכי חסד הם״ (להלן כ, לא), כי הנה מלכ״י עולה למאה. ומהם היו מלכים מיוחדים לקצת השבטים מבלתי קצתם, לפי שכאשר נחלקה המלכות בימי רחבעם וירבעם, מלך רחבעם וכל יוצאי ירכו מבית דוד על שבטי יהודה ובנימין ורוב שבט לוי וקצת שבט שמעון שהיה נחלתם עם נחלת בני יהודה. ואתה תראה בסיפוריהם שמהם הלכו בשלום ובמישור בדרכי דוד אביהם, ומהם כיחשו בה' וילכו ויעבדו אלהים אחרים, והתמידה מלכות מלכי יהודה אלה הטובים והרעים שצ״ג שנה....


מעלות מלכי יהודה על מלכי ישראל

הדיבור השני במעלת מלכי יהודה על מלכי ישראל. כי עם היות שנקראו אלו ואלו מלכים, לא היו שווים במעלה ושלמות מלכי ישראל למלכי יהודה, וזה מפנים: מהם שמלכי יהודה קדמו במלכותם מאה שנה למלכי ישראל והקדימה הזמנית במלכות, היא מעלה רמה וגדולה מאד! ומהם כי מלכי יהודה היו כולם בני איש אחד- מגזע ישי ונצר משורשיו: והיו נמשכים בטבע וסדר ישר מהאב אל הבן ולא עבר זר בתוכם ולא היו כן מלכי ישראל, כי היו מכל השבטים כפי מה שהזדמן. וכבר ידעת שכתר המלכות ככתר הכהונה, בששניהם יבואו משורש אחד בהסתעפותם ישר, ר״ל הכהנים מזרע אהרן והמלכים מזרע דוד, ואולי שמפני זה עשה ירבעם כהנים מקצת העם ומאיזה שבט ולא מזרע אהרן, להודיע שכמו שנעקרה המלכות מזרע דוד ומשבט יהודה, כך נעקרה הכהונה מזרע אהרן ומשבט לוי; ומהם שמלכי יהודה היו נמשחים בשמן המשחה.

כרך אחד
כריכה קשה

Coi בניית אתרים
0
המוצר התווסף לסל בהצלחה!
המשך בקניות עבור לקופה